Name
Eusapia Palladino
Lebensdaten
1854–1918
GND-Nr.