Xanti Schawinsky (1904–1979)

Fotografien 1925–196015. November 1989 bis 7. Januar 1990

Xanti Schawinsky (1904–1979)

Verantwortliche Institution: Städtische Galerie im Lenbachhaus

Weitere Ausstellungsorte: Ascona

Katalog / Begleitpublikation: Xanti Schawinsky – Foto. Schawinsky-Nachlass, Ascona/Schweiz. Bern: Benteli, 1989. – 120 S., zahlr. farb. u. s/w Tafeln. Bearb.: Eckhard Neumann, Roger Schmid