Name
Otto Fuchs
Lebensdaten
1897 – 1987
GND-Nr.
1024753190