Name
Fritz Strobentz
Lebensdaten
1856 – 1929
GND-Nr.
117319759