Name
Otto Seitz
Lebensdaten
1846 – 1912
GND-Nr.
118796119