Name
Eugen Napoleon Neureuther
Lebensdaten
1806 - 1882
GND-Nr.